Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

 02.03.2021

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020

odvoz odpadu.jpg

Podľa zákona 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že obec Baškovce dosiahla v roku 2020 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 18,56 %.


1 2 3 4 5