Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda - Bc. Peter Posypanka
členovia - Radoslav Copko,  Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Jana Ovadová

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovania sťažností občanov

predseda - Radoslav Copko

členovia: -  Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Bc. Peter Posypanka, Jana Ovadová