Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného záujmu
predseda - Ing. Matúš Ondrík
členovia - Radoslav Copko, Arpád Dzvoník, Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová