Poslanci

  • Radoslav Copko, zástupca starostu obce (mesačná odmena podľa Uznesenia č. 35/2022 - 250,00 EUR/HM zo dňa 21.11.2022)
  • Mgr. Marián Mižák
  • Katarína Penksov
  • Bc. Peter Posypanka
  • Jana Ovadová