Elektronické sčítanie obyvateľov 2021

 18.01.2021

Informácie k SODB nájdete na adrese http://sodb2021.statistics.sk/ alebo na stránke ŠÚ SR www.statistics.sk.

1 2 3 4 5