SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 33)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
OcU196/2023 zmena merateľných ukazovateľov Odb.: Baškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
OcU204/2023 zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy.... Odb.: Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
OcU207/2023 zabezpečene informačnej a kybernetickej bezpečnosti Odb.: Baškovce
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
23 €
OcU202/2023 Protokol o ukončení platnosti mandátnej zmluvy Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
OcU201/2023 Zmluva o vydaní a používaní certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Baškovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
OcU200/2023 poskytovanie kvalifikovaných služieb v súlade s platnými certifikačnými politikami poskytovateľa..... Odb.: Baškovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
DOH.č 23/42/010/64 realizovanie činnosti o pomoci v hmotnej núdzi podľa §10 Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
309070AIZ4 Zmena merateľných ukazovateľov Odb.: Baškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
77/2023/AS5 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: Baškovce
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
54 600 €
N20230620015 Zmluva o spolupráci Odb.: Baškovce
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
0 €
MC06062023-001 ZMLUVA O VYTVORENÍ WEBSTRÁNKY A O POSKYTOVANÍ DOMÉNOVÝCH A WEBHOSTINGOVÝCH SLUŽIEB Odb.: Baškovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
23/42/054/1265 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
AU1/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Baškovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
550 €
OcU 050/2023 Zmena dohody v článku 2 bod 7 Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcU046/2023 Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Baškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
041/2023 Rušia sa prílohy č. 1,2 a 3 ...... Odb.: Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
DZ01/2023 Darovacia zmluva Odb.: Baškovce
Dod.: ZÁCHRANA
0 €
ZML-3-63/2021-230 Darovacia zmluva Odb.: Baškovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1/2023 DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
MCH006261022ZV Banková záruka Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
7 345.50 €
Generované portálom Uradne.sk