SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 48)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZM 14/2024 predmetom zmluvy je systém zabezpečenia nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov....... Odb.: Baškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
ZM 13/2024 predmetom zmluvy je aktivovať a poskytovať účastníkovi službu Mobilný Hlas Odb.: Baškovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
0 €
ZM 12/2024 predmetom zmluvy je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho Odb.: Baškovce
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0 €
ZM 11/2024 predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa pripojiť koncové zariadenie účastníka na verejnú elektonickú komunikačnú sieť a poskytovať účastníkovi dohodnuté služby a záväzok účastníka zaplatiť Odb.: Baškovce
Dod.: LEKOS s.r.o.
1 €
ZM 10/2024 Realizácia rozhlasového a varovného systému obce Baškovce Odb.: Baškovce
Dod.: EMPEMONT SLOVAKIA, s. r. o.
11 400 €
ZM 9/2024 Nákup nehnuteľnosti Odb.: Baškovce
Dod.: Peter Žeňuch
429.40 €
ZM 8/2024 Kúpa nehnuteľnosti Odb.: Baškovce
Dod.: Edita Berciková
429.40 €
ZM7/2024 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 07-O24 Odb.: Baškovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
660 €
ZM6/2024 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - Pro Biznis Odb.: Baškovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
1 025.75 €
ZM 2/2024 Zmluva o poskytnutí dotácie č.2024/290 podľa § 3 ods.2 Výnosu Ministerstva financií SR Odb.: Baškovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
20 000 €
Generované portálom Uradne.sk