SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Komisie OZ

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda - Bc. Peter Posypanka
Členovia - Radoslav Copko,  Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Jana Ovadová

Komisia na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a posudzovania sťažností občanov

Predseda - Radoslav Copko
Členovia -  Mgr. Marián Mižák, Katarína Penksová, Bc. Peter Posypanka, Jana Ovadová

Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení

§ 15

Komisie

  • Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
  • Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom.
  • Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
  • Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny;13) to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.