Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 - úradné oznamy

 15.07.2022

V zmysle Harmonogramu organizačno.technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňujeme:

- volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľsva

- meno, sídlo, telefónne číslo a mailovú adresu zapisovateľky MVK

- mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do MVK a OVK


1 2 3 4 5