Pozvánka na 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva konaného dňa 15.12.2022

 09.12.2022


1 2 3 4 5 6 7