VSD - Oznámenie o vykonaní výrubu /okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácií výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

 24.05.2023


1 2 3 4 5 6 7 8