Obec Baškovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Plán hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020

 11.11.2019

N Á V R H

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

OBCE BAŠKOVCE

na I. polrok 2020

Podľa § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien  a doplnkov, predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Baškovciach návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2020.

  1. Kontrola vedenia pokladne a dodržiavanie súvisiacich predpisov v obci za rok 2019.
  2.  Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Baškovciach za rok 2019.
  3. Finančná kontrola vymáhania pohľadávok v roku 2019.
  4. Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v obci Baškovce.

Plán bude doplňovaný o nové úlohy, ktoré vyplynú zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.

        Ostatná činnosť hlavného kontrolóra obce Baškovce

  1. Písomné stanoviská hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu,

záverečnému účtu , k plneniu rozpočtu, resp. zmeny rozpočtu.

  1. Účasť na rokovaniach obce.
  2. Metodická pomoc pri vypracovávaní interných smerníc pre obec.

                                                                                                                  Ing. Milan Kicka

                                                                                                                  hlavný kontrolór obce

Zverejnené dňa: 11.11.2019