Oznámenie - Úrad práce, soc. vecí a rodiny

 31.08.2020

Oznámenie.

V zmysle pokynu riaditeľky úradu Mgr. Márie Bálintovej, MBA a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach žiadame klientov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce,

aby vzhľadom na zvýšené počty pozitívne testovaných na COVID 19 v okrese Michalovce dôkladne zvážili osobnú návštevu úradu a na komunikáciu využívali email, telefonický kontakt a poštové služby.

Vzory žiadostí sa nachádzajú na internetovej stránke úradu www.upsvarmi.sk.

S pozdravom

Iveta Hamzová

ÚSTREDIE PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY

ÚPSVR Michalovce


    1 2 ... 12