Oznámenie

 03.03.2021

Oznámenie.

     Obec Baškovce oznamuje všetkým obyvateľom obce, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácii a Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 123 z 28.februára 2021, podľa čl.5 ods. 4 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky, ktoré obmedzuje slobodu pohybu zákazom vychádzania od 03. marca 2021  o nariadení práce z domu, bude  od 3.3.2021 až do odvolania Obecný úrad pracovať v obmedzenom režime. Žiadame preto obyvateľov obce, aby pracovníkov úradu kontaktovali e-mailom : starosta@baskovce.sk,  alebo telefonicky na telefónnych číslach:

- Peter Báthory, starosta obce  0949 017 760 alebo 0902 790 312

- M. Chomičová, referentka ocú 0915 949 710

     Obecný úrad bude v súvislosti s vybavovaním stránok fungovať len v nevyhnutných prípadoch po predchádzajúcej telefonickej dohode. Za pochopenie ĎAKUJEME.


1 2 ... 12