Predĺženie núdzového stavu

 22.03.2021

Oznámenie

     Na základe uznesenia Vlády SR č. 160 zo dňa 17.03.2021 (príloha) bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV o 40 dní na celom území SR s účinnosťou od 20.03.2021.


1 2 ... 13