Opakované predĺženie núdzového stavu

 28.04.2021

Oznámenie.

Na základe uznesenia Vlády SR č. 215 zo dňa 26.04.2021 bol opakovane predĺžený NÚDZOVÝ STAV na obdobie 30 dní s účinnosťou od 29.04.2021 na postihnutom území SR, ktorým je celé územie SR


1 2 ... 13