Vývoz skla

 22.06.2021

Vývoz skla

Spoločnosť Fúra s.r.o. Vám oznamuje, že dňa 24.06.2021 t.j. vo štvrtok sa uskotoční vývoz skla.

Medzi sklo patria: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo - musí byť rozbité,

Nepatrí sem: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarivky a žiarovky, sklo kombinované s iným materiálom a znečistené sklo.

Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.


1 2 ... 13