Všeobecná zdravotná poisťovňa - oznámenie

 07.07.2021

Vážení občania,

Všeobecná zdravotná poisťovňa od 1. júla rozširuje v Peňaženke zdravia MINI  najobľúbenejší benefit svojich poistencov, príspevok na zuby, o stomatologické výkony a výkony čeľustnej ortopédie pre deti.

Benefitný systém VšZP pre jednotlivcov Peňaženka zdravia MINI umožňuje všetkým poistencom získať až 100 eur na starostlivosť o svoje zdravie a po 100 eur na zdravie pre svoje deti. Od júla je tento program ešte atraktívnejší a užitočnejší. Príspevok na zuby budú môcť klienti použiť už nielen na dentálnu hygienu, ale aj na výkony záchovnej stomatológie, chirurgickej stomatológie ( plomby) a anestézie pre dospelých aj deti, ako aj na čeľustnú ortopédiu pre deti.

V Peňaženke zdravia MINI je možné čerpať príspevky na stomatologické výkony s limitom finančného plnenia do 30 eur ročne pre deti a až 2x30 eur ročne pre dospelého. Pokiaľ má poistenec záujem o finančný príspevok na zubný benefit až 4x30 eur ročne, môže vstúpiť do Peňaženky zdravia MAXI.

Finančný príspevok z Peňaženky zdravia MINI je možné použiť aj na dentálnu hygienu, nepovinné a cestovateľské očkovania, ktoré VšZP hradí už po prvej dávke, aj opakovane, na liečebno-preventívne programy, či na preventívne športové prehliadky. VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku umožňuje čerpať finančný príspevok aj na doplatky za kategorizované lieky pre dospelých bez obmedzenia diagnózy a vekového obmedzenia, ktoré sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia.

Peňaženka zdravia je odmenou za zodpovedný prístup ľudí k svojmu zdraviu, ktorí nepodceňujú a nezanedbávajú preventívne prehliadky. Ich absolvovanie je jedinou podmienkou na čerpanie bohatej ponuky benefitov. Overiť si aktuálny stav chýbajúcich alebo absolvovaných preventívnych prehliadok je možné v mobilnej aplikácii Všeobecnej zdravotnej poisťovne, alebo prostredníctvom ePobočky.

Benefity z Peňaženky zdravia MINI je možné využívať prostredníctvom mobilnej aplikácie, radi Vám s tým pomôžeme na našej pobočke Sobrance. Pre poistencov, ktorí si dokážu vytvoriť skupinu 4 až 8 členov je stále k dispozícii aj Peňaženka zdravia MAXI. V rámci nej môžu využívať až 800 eur na zdravie a ešte širšiu ponuku benefitov.

S pozdravom

Ing. Katarína Sorokáčová

Riaditeľka pobočky Sobrance

tel.: 0562824335 / mob. 0948 985174


1 2 ... 13