Vývoz elektroodpadu a kovových obalov

 13.10.2022

Oznámenie.

Vážení občania, oznamujeme Vám že dňa 27.10.2022, t.j. vo štvrtok,  sa v našej obci uskutoční vývoz elektro odpadu a kovových obalov.

Elektro odpad : Zbiera sa biela a čierna technika, spínače, počítače, televízory, hi-fi tech. Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

Nezbiera sa: vyhrievacie telesa s výmurovkou, plynové spotrebiče, paraboly

Kovové obaly: Zbierajú sa konzervy bez zvyškov jedla, plechovky od alko a nealko nápojov – zlisujte odpad, kovové obaly, čisté viečka z jogurtov

Nezbiera sa:  alobal,  kovové obaly kombinované s iným materiálom, obaly od liekov, obaly znečistené nebezpečnými látkami od farieb,lepidla,olejov, sprejov, hrnce, pletivo.

Odpad vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu


    1 2 ... 13