Novinky Všeobecnej zdravotnej poisťovne

 02.08.2021

Vážení občania

     Dovoľte mi, aby som Vám  prezentovala novinky, ktoré Všeobecná zdravotná poisťovňa dnešným dňom priniesla našim a aj budúcim poistencom.

Novinky sú platné od 1.1.2022, teda aj keď nie ste našimi poistencami, radi Vás uvítame a máte na ne nárok.

V prílohe sú benefity, ktoré môžete aj vytlačiť a zverejniť u Vás v obci, prípadne Vás radi uvítame na našej pobočke.

„ Všetko čo robíme, robíme srdcom“  J

Príspevok na zuby pre dospelých bez obmedzenia

Až 120 € ročne

Zdravé zuby sú krásne zuby. Usmejte sa aj vďaka príspevku na zubné ošetrenie, RTG, dentálnu hygienu, korunky, fazety, mostíky či zubné výplne. Prispejeme Vám až 120 € ročne aj jednorazovo.

Príspevok na laserovú operáciu očí

Až do 450 € ročne

Ako jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku prichádzame s benefitom pre našich poistencov, ktorým je najvyhľadávanejšia metóda korekcie dioptrií – laserová operácia očí excimerovým laserom alebo femtosekundovým laserom 3. generácie.

Príspevok na doplatky za lieky na predpis  

Až 20 € ročne

Doplácate za lieky na predpis? Odteraz si môžete požiadať o príspevok 20 € ročne. Príspevok je určený poistencom od 18 rokov veku.

Príspevok na 4. cyklus asistovanej reprodukcie

Až do 450 €

Našim poistenkám a poistencom prispejeme na 4. cyklus asistovanej reprodukcie absolvovaný na Slovensku.

Príspevok na glukózový senzor pre diabetikov

Až 100 € ročne

Všeobecná zdravotná poisťovňa je vaším partnerom v boji s cukrovkou a prispieva k zlepšeniu života aj s ochorením Diabetes. Senzor patrí k základným pomôckam diabetika a vďaka Peňaženke zdravia bude ešte dostupnejší pre našich poistencov.

Ďakujem za spoluprácu

S pozdravom

Ing. Katarína Sorokáčová

Riaditeľka pobočky Sobrance

tel.: 0562824335 / mob. 0948 985174

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava

call centrum: 0850 003 003, infolinka@vszp.sk | Newsletter

cid:image003.jpg@01D78795.0F880BD0

cid:image004.jpg@01D78795.0F880BD0


1 2 ... 13