Vývoz nebezpečného odpadu

 08.09.2021

Oznámenie o vývoze nebezpečného odpadu.

     Spoločnosť Fúra s.r.o. Vám oznamuje, že  dňa 22.09.2021 / t.j. streda/ bude uskutočnený vývoz nebezpečného odpadu  v čase od 8:45-9:45 hod. pred Obecným úradom v Baškovciach.Občania môžu priniesť v uvedenom čase  nebezpečný odpad pred obecný úrad v Baškovciach, ktoré bude  zberným miestom, kde bude stáť aj naše vozidlo a vodič odpad bezpečne prevezme.

     Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa občianskym preukazom.

S pozdravom

Martina Andrejiová
FÚRA s.r.o.

    1 2 ... 13