Kontrola a čistenie komínov

 17.09.2021

Oznámenie

     Kominárstvo Ondo-Eštok oznamuje občanom, že dňa 23.09.2021 /t.j. štvrtok/ bude vykonávať v obci pravidelnú kontrólu a čistenie komínov.

     Cena kontróly 1 komína v rodinnom dome je 10,00 € a cena vyčistenia komína v rodinnom dome je 15,00 € vrátane dopravy.

S pozdravom

Ondo-Eštok, Kominárstvo

Zároveň upozorňujeme občanov, že podľa vyhlášky č. 401 z roku 2017 sa minimálne raz za 12 mesiacov majú kontrolovať - čistiť komíny. V prípade poistnej udalosti pri požiari aj poisťovne vyžadujú doklad od kominára.


1 2 ... 13