Vývoz papiera a kompozitných obalov (VKM - tetrapak)

 22.07.2022

Oznámenie.
Oznamujeme občanom našej obce, že dňa 1. augusta 2022, t.j. pondelok,  sa uskutoční zber a vývoz papiera a kompozitných obalov - tetrapakov. Vrecia s odpadom vyložte pred svoje bránky do 6:30 hod. v deň vývozu.
Papier
Zbiera sa: papier označený rec. symbolom. Patria sem: noviny, časopisy, strlačené kartóny.
Nezbiera sa: znečistený a mastný papier, fólie, celofán, obaly od masla, jogurtov, škatuľové obaly, obaly od vajec, alobal, knihy. Zbiera sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s VKM.
Kompozitné obaly - VKM (tetrapak)
Zbierajú sa nápojové kartóny označené rec. symbolom.
Patria sem: čisté nápojové obaly od džúsu, mlieka, vína. Zbierajú sa do samostatného vreca aj keď sa zber vykonáva s papierom..


    1 2 ... 13