Vývoz skla

 15.11.2022

Vývoz skla

Spoločnosť Fúra s.r.o. Vám oznamuje, že dňa 21.11.2022 t.j. v pondelok sa uskotoční vývoz skla.

Medzi sklo patria: prázdne sklenené fľaše, tabuľové sklo - musí byť rozbité,

Nepatrí sem: porcelán, zrkadlá, autosklo, drôtené sklo, sklobetón, žiarivky a žiarovky, sklo kombinované s iným materiálom a znečistené sklo.

Nádoby s odpadom a vrecia vykladajte pred bránu do 6:30 hod. v deň vývozu.


    1 2 ... 13