Upozornenie pre SENIOROV

 04.03.2022

Podvody a krádeže pod vymyslenými legendami  - upozornenie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Michalovciach opätovne upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a  krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov a podvodne od nich vylákať celoživotné úspory.  

Podvodníci najčastejšie volajú seniorom na ich pevné linky alebo mobily ako ich príbuzní alebo známi (napr. vnuk, syn, brat) a súrne žiadajú požičať peniaze na rôzne účely. Tiež sa predstavujú ako lekári a oznámia seniorom, že ich príbuzný spôsobil vážnu dopravnú nehodu, leží v nemocnici, nemôže komunikovať, lebo si pri nehode odhryzol jazyk a súrne potrebuje peniaze na vyplatenie škody, ošetrenie a neoznámenie prípadu polícii. Vyskytujú sa aj prípady, kedy sa páchatelia predstavujú v telefóne ako pracovníci elektrární, plynární alebo vodární (zneužívajúc situáciu pri odpise elektrickej energie, vody alebo plynu).

Páchatelia vždy dôrazne žiadajú seniorov, aby nikoho z príbuzných nekontaktovali, s nikým túto záležitosť nepreberali a striktne dodržiavali ich pokyny. Úmyselne volajú viackrát za sebou, aby seniorom zabránili kontaktovať svojich príbuzných alebo iné osoby, ktorým dôverujú.

Okresné riaditeľstvo PZ v Michalovciach preto odporúča:

  • buďte obozretní voči neznámym osobám, ktoré Vás telefonicky kontaktujú z rôznych príčin (napr. záchrana príbuzného, dopravná nehoda, finančná pomoc v rodine, výhra, predaj tovaru a pod.) a žiadajú od Vás peniaze,
  • vždy si overte skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujete,
  • nevpúšťajte do svojho bytu nikoho cudzieho a buďte opatrní aj pri internetových nákupoch, overte si predajcov e-shopov,
  • nevyberajte svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov alebo vkladných knižiek a nedávajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte,
  • nenechajte sa prinútiť do podpisovania rôznych potvrdení, či zmlúv. Čítajte všetko pozorne a majte pri sebe niekoho, komu dôverujete,
  • nikdy nikomu telefonicky nehláste čísla platobnej karty, občianskeho preukazu, rodného čísla, či  čísla účtu v banke,
  • v prípadoch, kedy máte podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktujte Policajný zbor na čísle „158.“


1 2 ... 13