VŠZP - pomocná ruka pre vojnových utečencov z Ukrajiny

 28.03.2022

Oznámenie - pomocná ruka pre vojnových utečencov z Ukrajiny

Všeobecná zdravotná poisťovňa je v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine plne súčinná a pripravená pomôcť vojnovým utečencom z Ukrajiny na našom území. Dovolili sme si preto pre Vás a Vašich zamestnancov pripraviť informácie, ktoré pomôžu zorientovať sa všetkým, ktorí prichádzajú z Ukrajiny.

V prvom rade ide o registráciu, ktorú je možné vykonať po prekročení hraníc s Ukrajinou aj elektronicky, cez mobilné zariadenie. Aplikácia je v ukrajinskom, slovenskom aj anglickom jazyku.

Link a QR kód presmerujú užívateľa na stránku Ministerstva vnútra SR, kde je možné vykonať online registráciu.

Zároveň na www.vszp.sk/ukrajina nájdete zosumarizované a aktualizované všetky informácie ohľadom zdravotnej starostlivosti.

Kontaktovať nás môžete na čísle 0850 003 003, prostredníctvom e-mailovej adresy infolinka@vszp.sk alebo prostredníctvom našich koordinátorov.

Budeme radi, ak tieto informácie a kontakty pomôžu vašim zamestnancom aj ľuďom im blízkym.

Aj my vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni chceme prispieť k tomu, aby sme spoločne zvládli túto neľahkú situáciu.

Pripravujeme aj ďalšiu pomoc, o ktorej Vás budeme včas informovať.

S úctou,

logo_vszp

Ing. Katarína Sorokáčová

riaditeľka pobočky Sobrance

tel.: 056/28 24 335  |  mob.: 0948 985 174

Повідомлення біженцям від війни з України

Загальна медична страхова компанія повноцінно співпрацює у зв'язку з війною в Україні і готова допомогти біженцям від війни з України на нашій території. Тому ми взяли на себе дозвіл підготувати для вас і ваших співробітників інформацію, яка допоможе вам зорієнтуватися для всіх, хто приїжджає з України.

Перш за все, це реєстрація, яку можна зробити в електронному вигляді після перетину кордону з Україною, через мобільний пристрій. Додаток українською, словацькою та англійською мовами.

Посилання та QR-код перенаправляють користувача на веб-сайт Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки, де можна зареєструватися онлайн.

Водночас на www.vszp.sk/ukrajina ви знайдете узагальнену та оновлену інформацію про охорону здоров’я.

Ви можете зв’язатися з нами за номером 0850 003 003, за адресою електронної пошти infolinka@vszp.sk або через наших координаторів.

Будемо раді, якщо ця інформація та контакти допоможуть вашим співробітникам і близьким їм людям.

Ми у Všeobecná zdravotná poisťovňa також хочемо зробити свій внесок у подолання цієї складної ситуації разом.

Також ми готуємо додаткову допомогу, про яку вчасно повідомимо.

Щиро Ваш,

Інж. Катаріна Сорокачова

Директор філії Sobrance

телефон: 056/28 24 335 | моб.: 0948 985 174

Povidomlennya bizhentsyam vid viyny z Ukrayiny


1 2 ... 13