Zariadenie pre seniorov - Obec Koromľa

 04.07.2022

Oznámenie

Obecný úrad v Koromli oznamuje občanom, že má vytvorené  Zariadenie pre seniorov. 


1 2 ... 13