Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
AU1/2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Baškovce
Dod.: Audit Accounting, s.r.o.
550 €
OcU 050/2023 Zmena dohody v článku 2 bod 7 Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcU046/2023 Dodatok č. 5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Baškovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
041/2023 Rušia sa prílohy č. 1,2 a 3 ...... Odb.: Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
DZ01/2023 Darovacia zmluva Odb.: Baškovce
Dod.: ZÁCHRANA
0 €
ZML-3-63/2021-230 Darovacia zmluva Odb.: Baškovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
1/2023 DODATOK 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Baškovce
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
MCH006261022ZV Banková záruka Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
7 345.50 €
22/42/010/99 Dohoda č. 22/42/010/99 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi ... Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
77/024/22 Mandátna zmluva-banková záruka v prospech platobnej agentúry na účely zabezpečenia Zálohovej platby poskytnutej v súlade so Zmluvou o NFP Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
36.73 €
Dodatok č. 1 Dodatok č.1 Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
5190058046 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu*/programu Odb.: Baškovce
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
60 €
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIZ4 Dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AIZ4 Odb.: Baškovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
22/42/054/567 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti.... Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
22/42/012/34 Dohoda podľa § 12 ods. 3 písm. b) Odb.: Baškovce
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
OcU134/2022 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Baškovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
77/011/22/1 Zmluva o účte Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
77/011/22 Zmluva o úvere Odb.: Baškovce
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
200 €
24ZVS0000048903G Zmluva o pripojení Odb.: Baškovce
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
102.50 €
03122022 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Odb.: Baškovce
Dod.: Nadácia SPP
700 €
Generované portálom Uradne.sk