SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Baškovský evanjeliár - Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane

 18.12.2023

,,Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.“

Baškovský evanjeliár – pamiatka, ktorú si nesmierne ceníme. Sme žiačky triedy septima v  Gymnáziu Sobrance  - Liana Podoľaková a Karin Michaličová -  a rady by sme predstavili  prácu  na jednom krásnom projekte, ktorý sa týka obce Baškovce. Od začiatku projektu bolo naším hlavným cieľom zvýšenie  povedomia o tejto významnej regionálnej pamiatke - Baškovskom  evanjeliári. Rozhodli sme sa aj takto zachovávať dedičstvo otcov, ktoré bolo odovzdávané z generácie na generáciu. Najprv sme rozpovedali bohatú históriu evanjeliára, zoznámili sme sa bližšie s jeho pôvodom, následným znovuobjavením, a to vďaka pánovi Marekovi Hreňovi, súčasnému otcovi našej farnosti,  pánovi Jozefovi Matejovskému,  vtedajšiemu otcovi farnosti a  pani Podoľakovej, vtedajšej pani kostolníčke. Následne sme šírili  osvetu o vzácnej pamiatke aj medzi svojimi rovesníkmi v školách.  Spracovaný projekt o evanjeliári sme predstavili na krajskej a celoštátnej  úrovni. V dňoch 9. - 10. 11. 2023 sme prezentovali Baškovský evanjeliár širokej verejnosti v Inchebe Expo Aréne v Bratislave na Festivale vedy a techniky AMAVET.  Je to krásny úspech, ktorý nás veľmi teší. Sme nesmierne hrdé najmä na to, že môžeme šíriť povedomie o našom  regionálnom  duchovnom bohatstve.

Veľké poďakovanie patrí o. Marekovi Hreňovi, o. Jozefovi Matejovskému, p. kostolníčke Anne Podoľakovej, p. starostovi obce Baškovce Petrovi Báthorymu a p. profesorke Martine Škirdovej, ktorá prišla s prvotnou ideou a usmerňovala nás  pri realizovaní nášho projektu.

,,Dedičstvo otcov zachovávame, Pane.“


Zoznam aktualít: