SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

MAS Zemplín pod Vihorlatom - propagáciu pripravovaného informačného seminára k výzvam pre mladých a malých poľnohospodárov.

 07.06.2023

Dobrý deň,

Touto cestou si Vás dovoľujem informovať, že Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z. (ďalej len„MAS“) v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

vyhlasuje

výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Zameranie výzvy:       6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/6.1/1
Názov výzvy:               Podopatrenie 6.1
http://maszpv.sk/aktualne-vyzvy/prv/vyzva-mas_102-6-1-1/

Zameranie výzvy:       6.3. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:                   MAS_102/6.3/1
Názov výzvy:               Podopatrenie 6.3
http://maszpv.sk/aktualne-vyzvy/prv/vyzva-mas_102-6-3-1/

Dátum vyhlásenia:  30.05. 2023

Dátum uzavretia:     28.07. 2023

Mgr. Marcela Iškyová

zastupujúca projektová manažérka

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.

Kancelária: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance

Mobil: 0908 996 760

Kancelária: 0948 272 581

Email: mas.zpv502@gmail.com

Web: www.maszpv.sk

FB: MAS Zemplín pod VihorlatomZoznam aktualít: