SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na 3. zasadnutie obecného zastupiteľstva

 20.06.2024

Pozvánka

Týmto Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 24.06.2024 o 18:30 na Obecnom úrade v Baškovciach.

 

1. Otvorenie zasadnutia

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Návrh záverečného účtu za rok 2023 a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Baškovce za rok 2023

6. Plán činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Baškovciach dňa 20.06.2024                                                                                  Peter Báthory

                                                                                                                                                    Starosta obce


Zoznam aktualít: