SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Názov Pozvánka
Popis Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva
Doplňujúce informácie

Pozvánka
Týmto Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 26.03.2024 o 18:00 na Obecnom úrade v Baškovciach.

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva
3. Určenie zapisovateľov a overovateľov
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023
6. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7. Zmluva o poskytnutí dotácie
8. Poistenie majetku
9. Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Záver


V Baškovciach dňa 21.03.2024                                                                                                  Peter Báthory
                                                                                                                                                    Starosta obce
 

Dátum zverejnenia 21.03.2024
Prílohy pozvanka_na_26.03.2024.pdf
Generované portálom Uradne.sk