SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Detail uradneho dokumenta
Názov POZVÁNKA NA RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Popis
Typ dokumentu Rôzne
Doplňujúce informácie

Pozvánka

Týmto Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 25.09.2023 o 18:00 na Obecnom úrade v Baškovciach.

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Rozpočtové opatrenie č.1 a stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu

6. Správa audítora za účtovné obdobie 2022

7. Monitorovacia správa obce Baškovce za I. Polrok a stanovisko HK k Monitorovacej správe

8. Diskusia

9. Záver

V Baškovciach dňa 21.09.2023

Peter Báthory, MBA

                                                                                                                                                                                    Starosta obce

Dátum zverejnenia 21.09.2023
Prílohy 2023-09-21-133524-pozv__nka__002_.pdf
Generované portálom Uradne.sk