SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Úradná tabuľa

Názov POZVÁNKA NA RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Popis
Doplňujúce informácie

Pozvánka

Týmto Vás pozývam na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 02.11.2023 o 18:00 na Obecnom úrade v Baškovciach.

1. Otvorenie zasadnutia.

2. Schválenie programu obecného zastupiteľstva

3. Určenie zapisovateľov a overovateľov

4. Kontrola plnenia uznesení

5. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka

6. Projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka

7. Rôzne

8. Diskusia

9. Záver

V Baškovciach dňa 30.10.2023

Peter Báthory, MBA

                                                                                                                                      Starosta obce 

Dátum zverejnenia 30.10.2023
Prílohy 2023-10-30-172816-pozv__nka_na_zastupite__stvo.pdf
Generované portálom Uradne.sk